Våra tjänster

Ekonomiska delar i ett företag kan vara både tidskrävande och svåra. Det gäller att man har den rätta kunskapen för att det ska kunna utföras på ett korrekt sätt för att undvika fel som kan få allvarliga konsekvenser. Är du företagsägare eller entreprenör och är i behov av hjälp med den ekonomiska biten? Lägg över det ekonomiska ansvaret på oss så att du har mer tid att prioritera de övriga delarna i din verksamhet. Vi kan ha ett helhetsansvar över ekonomin eller enbart vissa delar, det är helt upp till dig vad du föredrar och önskar.

Vi erbjuder ett flertal olika tjänster inom ekonomi. Det är bland annat bokföring, redovisning, rådgivning, inkomstdeklarationer, löneadministration, bokslut, årsredovisningar mm.

Bokslut

 Samtliga företag har skyldighet att vid varje räkenskapsår avsluta verksamhetens löpande bokföring med ett så kallat bokslut. Det krävs att bokslutet antingen är ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. Årsredovisningen är alltså betydligt mer omfattande och ska skickas som en offentlig handling till Bolagsverket. Beroende på vilken företagsform du bedriver så varierar det hur den löpande bokföringen ska avslutas. Det är viktigt att ett bokslut görs på korrekt sätt. I Årsredovisningslagen finns de bestämmelserna som anger hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska upprätthållas. Lagen är ett direktiv från EU och innehåller 10 olika kapitel som omfattar bokföring och ekonomi.

Löneadministration

Precis som namnet antyder handlar det om lönen till de anställda inom företaget, denna ska betalas ut på ett korrekt sätt samt bokföras. När det gäller löneadministration är det viktigt att ha god kännedom om de lagstiftningar som tillämpas samt avtal, den svenska arbetsmarknaden och mycket annat. Löneadministration inom den ekonomiska delen kan vara tidskrävande och därför är det extra skönt att lägga över detta ansvar på oss. Vi sköter då exempelvis såväl intern som extern rapportering samt löneberäkningar och mycket annat som ingår i löneadministration.

Bolagsärenden

I samband med ett bolags uppstart, förändringar och utveckling i företaget eller en avveckling krävs mycket administrativt arbete och kontakt med olika aktörer i samhället. Detta är en både tidskrävande och avancerad process. Redovisa Stockholm kan vara en hjälpande hand vid bolagsärenden. Vi kan hjälpa dig med det mesta och kan komma på lösningar för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt oavsett vad det gäller. Vi har god erfarenhet och kompetens och vet vad vi gör!